Osobliwy „list” do Henryka Pawelca

HP male

Członek Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, 94-letni Henryk Pawelec ps. Andrzej otrzymał kuriozalne pismo, wysłane rzekomo przez sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Na początku 2012 roku Henryk Pawelec został wykluczony z ŚZŻAK, z powodu głoszonego przez niego publicznie poparcia dla udokumentowanych badaniami zarzutów wysuwanych przez wielu historyków wobec jego wojennego dowódcy – Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. Zarzuty te dotyczą głównie zbrodni popełnianych na Żydach. Czy otrzymany przed kilkoma dniami przez Pawelca osobliwy „list” (kliknij aby otworzyć skan) ma związek ze sprawą sprzed 2,5 roku?

 

Poniżej odpowiedź Henryka Pawelca do domniemanego nadawcy pisma:

 

Szanowny Pan Major Włodzimierz Pajdowski
Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego
ŚZŻAK

 

Przed kilkoma dniami otrzymałem rzekomo oficjalne pismo (datowane na dzień 12 czerwca 2014 r.) z Głównego Sądu Koleżeńskiego ŚZŻAK w Warszawie, z którego wynika, iż być może to Pan jest jego autorem. Tożsamości podpisanej pod nim osoby oraz autentyczności reprezentowanej przez nią instytucji mogę jedynie domniemywać. Pod treścią listu brak bowiem odręcznego podpisu oraz stosownej pieczęci, co w tego rodzaju korespondencji stanowi w takim samym stopniu potwierdzenie wiarygodności jak i wyraz powagi oraz poszanowania wobec adresata. Jeżeli to rzeczywiście Pan jest autorem tego pisma występującym w imieniu ŚZŻAK, to mogę wyrazić jedynie głęboki żal, że tak lekceważąca forma komunikacji ze mną stosowana jest przez moich dawnych kolegów.

 

Przede wszystkim chcę jednak podkreślić, że zadziwia mnie równie lakoniczna co niezrozumiała treść pisma. O jaką „skargę Okręgu ŚZŻAK przeciwko mnie” chodzi, skoro postanowieniem Koleżeńskiego Sądu Okręgowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z dnia 7 lutego 2012 roku zostałem wykluczony z szeregów Związku? Zarazem zaznaczam, że od orzeczenia tego w odpowiednim trybie przewidzianym przez Regulamin Sądów Koleżeńskich ŚZŻAK złożyłem odwołanie, które do tej pory nie zostało rozpatrzone. Co więcej, nie uzyskałem żadnej informacji o jakichkolwiek działaniach Związku w mojej sprawie.

 

W związku z przedstawionymi wyżej wątpliwościami co do treści i autentyczności pisma, wyjaśniam, że nie stawię się w Warszawie 4 lipca 2014 roku i nie wybiorę się do Głównej Siedziby Związku do momentu otrzymania zaproszenia w stosownej treści oraz formie.

 

Z wyrazami szacunku

Henryk Pawelec

Kawaler Orderu Virtuti Militari, Żołnierz Kampanii Wrześniowej od 1 września 1939 roku, następnie w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz „NIE”.

 

Oryginał listu Henryka Pawelca (pdf)

 

Dowiedz się więcej o sprawie Henryka Pawelca:

 

List w obronie Henryka Pawelca

 

Wiceprezes IPN Maria Dmochowska o sprawie „Andrzeja”

 

List poparcia dla Henryka Pawelca