Podsumowanie III Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich Szema/Słuchaj

szema_sluchaj_200x150

Po kliknięciu na grafikę obok otworzy się plik pdf zawierający sprawozdanie z III Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich.

 

Relacje Polskiego Radia Kielce przygotowane przez Magdalenę Smożewską-Wójcikiewicz:

 

Jan Karski Pro Memoriam – wykład prof. Tadeusza Sławka

Kraków czyta Biblię w Kielcach – spotkanie z rabinem Boazem Pashem i benedyktynem o. Leonem Knabitem

Czy wiara dzisiaj ma sens – debata z udziałem rabina Stasa Wojciechowicza, ks. Manfreda Deselersa oraz publicysty Krzysztof Dorosza