Podziękowanie

psalmy male

Czwarte Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie SZALOM/POKÓJ dobiegły końca. W ciągu ośmiu dni – od 4 do 11 kwietnia – w Kielcach, Bodzentynie i Pińczowie odbyły się debaty, koncerty, spotkania, warsztaty edukacyjne, wystawy i projekcje filmowe.

 

Wszystkie te wydarzenia uświadomiły nam, że szalom panuje na świecie wówczas gdy uporządkowane są wszystkie wzajemnie relacje: między Bogiem i człowiekiem oraz między wszystkimi ludźmi. Dzięki Spotkaniom Żydzi i chrześcijanie stają się mniej obcy dla siebie, bardziej otwarci wobec siebie, bardziej szczerzy. Wyrażamy swoją głęboką wdzięczność wszystkim, którzy pomogli zrozumieć, że pokój zaczyna się w sercu każdego z nas.

 

Serdecznie dziękujemy gościom:
– Włodzimierzowi Kinorskiemu, Annie Hajduk, Chórowi Towarzystwa Przyjaciół Bielin „Sabbaton” za wzruszający koncert „O Duszo Wszelka…”;
– Tomaszowi Terlikowskiemu, Zbigniewowi Nosowskiemu, Krzysztofowi Doroszowi, Januszowi Poniewierskiemu, ks. Jackowi Prusakowi za wspólną refleksję nad pokojowym przesłaniem chrześcijaństwa;
– rabinowi Symsze Kellerowi, szajchowi Andrzejowi Ahmedowi Saramowiczowi, ks. Janowi Oleszce za międzyreligijne spotkanie na rzecz pokoju;
– rabinowi Stasowi Wojciechowiczowi i ks. Grzegorzowi Michalczykowi, a także Agnieszce Kowalczyk za świętokrzyskie spotkanie psalmiczne „Usłysz Panie, moje słowa..”;
– Rabinowi Symsze Kellerowi i jego przyjaciołom z Gminy Żydowskiej w Łodzi za niezwykłe spotkanie z muzyką chasydzką w autorskiej aranżacji;
– Piotrowi Kostuchowskiemu ze Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki z Bielska-Białej za przeprowadzenie warsztatów „Legendy zachwycenia – rzecz o chasydach”;
– Arturowi Hofmanowi, prezesowi Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce za spotkanie i filmową historię pt. „Kościół w piekle” o Żydach-katolikach zamkniętych w warszawskim gettcie;
– wybitnym artystom Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce: Danucie Stankiewicz, Michałowi Salamonowi i Wojciechowi Wilńskiemu za program poetycko-muzyczny „A skrzypki w uszach grają”;
– Krystynie Budnickiej i Jadwidze Gałązce ze Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce za osobiste świadectwo o tragedii żydowskich dzieci;
– Ance Grupińskiej za podzielenie się swoimi refleksjami i przemyśleniami z czytelnikami;
– Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu za udostępnienie wystawy „Przybyli, odeszli… są: Żydzi polscy” oraz redakcji portalu Ortphoto.net za wystawę fotograficzną „Kolory prawosławia” ,

 

Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie nie odbyłyby się bez życzliwości gospodarzy miejsc, w których miały miejsce wydarzenia. Dziękujemy za otwartość, profesjonalną pomoc, gościnę Robertowi Kotowskiemu, dyrektorowi Muzeum Narodowego i jego bliskim współpracownikom: Monice Rosmanowskiej z Muzeum Dialogu Kultur i Bożenie Sabat z Pałacu Biskupów Krakowskich; dyrektorowi Piotrowi Szczerskiemu i personelowi Teatru im. S. Żeromskiego; dyrektorowi Andrzejowi Dąbrowskiemu i pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza; dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego i jego załodze; ks. Wojciechowi Rudkowskiemu, proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Kielcach; Januszowi Knapowi, dyrektorowi Wzgórza Zamkowego.

 

Prosimy o przyjęcie wyrazów wdzięczności za patronat honorowy:
Jego Ekscelencję ks. biskupa Mieczysława Cisło, Przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem; dr. Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Polski; pana Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, pana Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Miasta Kielce. Panu Prezydentowi Kielc dziękujemy również za wsparcie finansowe.
Dziękujemy instytucjom i organizacjom za pomoc w organizacji Festiwalu: Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów i Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce; Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn; Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie; Muzeum Regionalnemu w Pińczowie, Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A.

 

Dziękujemy serdecznie patronom medialnym: Katolickiej Agencji Informacyjnej, Radiu Kielce, TVP Kielce, Tygodnikowi Plus Kielce.

 

Bogdan Białek
Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego