Profesor Paweł Śpiewak w Kielcach: Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie to wyjątkowe wydarzenia w skali kraju

sp3male

Stosunek judaizmu do Holocaustu był tematem wykładu, jaki wygłosił w Kielcach dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego prof. Paweł Śpiewak.

 

– Relacja religii judaistycznej wobec Zagłady jest kluczowym zagadnieniem. Po pierwsze odpowiada na pytanie czy Holocaust był wyjątkowym wydarzeniem z punktu widzenia judaizmu. A po drugie, czy Zagłada miała jakikolwiek sens z punktu widzenia wizji Boskiej opieki nad światem – mówił prof. Śpiewak w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

 

– Biblia mówi nam, że cokolwiek się dzieje, to dzieje się dlatego, że leży to w planach Boga. Zatem, czy to wydarzenie, jakim była Zagłada ludzi, można wpisać w jakąś ekonomię Zbawienia, w dzieje opatrzności Bożej? – pytał dyrektor ŻIH.

 

Natomiast w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną prof. Paweł Śpiewak odniósł się do ideii organizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego Spotkań Chrześcijańsko–Żydowskich określając je jako „wydarzenia wyjątkowe w skali kraju.” – Nigdy w historii Polski takie rzeczy się nie działy. Nigdy nie było tak, żeby Żydzi mogli rozmawiać z chrześcijanami. Nigdy nie było tak, żeby tak wielu Polaków było zaciekawionych cywilizacją i kulturą żydowską. Należą się tu wielkie podziękowania organizatorom.

 

sp5maleSpotkanie z prof. Śpiewakiem było de facto ostatnim wydarzeniem III Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich Szema/Słuchaj, które odbywały się w dniach 15-22 marca (według pierwotnych planów miało odbyć się 19 marca).

 

Paweł Śpiewak jest socjologiem i historykiem idei. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Zakładem Historii Myśli Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Od października 2011 roku dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się teorią demokracji, historią myśli politycznej, filozofią społeczną oraz przemianami w Europie Środkowo-Wschodniej. Badacz i popularyzator myśli konserwatywno-liberalnej. Jako publicysta często komentuje sytuację społeczno-polityczną w Polsce. Współzałożyciel podziemnego miesięcznika „Res Publica”, obecnie zasiada w kolegium redakcyjnym kwartalnika „Przegląd Polityczny”. Posiada stałą kolumnę w „Tygodniku Powszechnym”, publikuje w dziennikach i tygodnikach opinii, stale współpracuje z tygodnikiem internetowym „Kultura Liberalna”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Collegium Invisibile. Był posłem na Sejm V kadencji. Opublikował m.in.: Obietnice demokracji (2004), Pamięć po komunizmie (2005), Żydokomuna (2012), Pięć ksiąg Tory (2012).

sp2malesp4male