Jak reagujemy na dyskriminację i przemoc?

Celem zajęć jest refleksja na temat dyskryminacji i jej form, na temat tego, że każdy może stać się sprawcą lub ofiarą, biernym świadkiem bądź zwykłym bohaterem. Warsztaty przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego przeciwdziałania postawom dzielącym ludzi na lepszych i gorszych. Podczas zajęć wykorzystane będą aktualne przekazy medialne dotyczące dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Metody: prezentacja z wykładem wprowadzającym, praca w grupach, dyskusja. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czas trwania – 45 minut.