Spotkania zakończone

meditatio1male

W niedzielę, 12 lutego międzyreligijną sesją medytacyjną zakończyły się II Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie Tikkun-Naprawa Kielce 2012.

 

Aby uczczcić pamięć zamordowanych kieleckich Żydów i modlić się w intencji pokoju, pod Menorą spotkali się przedstawiciele chrześcijaństwa, judaizmu, islamu oraz buddyzmu. Natomiast druga część wieńczącej Spotkania uroczystości odbyła się w kieleckim kościele pw. św. Franciszka z Asyżu. W sesji medytacyjnej udział wzięli: mniszka buddyjska roshi Maria Moneta-Malewska, muzułmanin – sufi Andrzej Saramowicz, ks. Jacek Prusak SJ, rabin Symcha Keller i gość specjalny, ojciec Laurence Freeman OSB.

 

– Spotkaliśmy się w dialogu międzywyznaniowym, gdyż prawdziwy pokój i prawdziwa wolność wymaga szacunku dla innego, dla każdego człowieka. Przybiliśmy tu do miejsca naznaczonego imieniem św. Franciszka, aby wzajemnie uczyć się szacunku dla siebie – mówił prezes Stowarzyszenia Bogdan Białek. Uczestnicy spotkania wzywali to budowy ładu i pokoju opartego na poszanowaniu godności drugiego cżłowieka. 

O. Laurence Freeman OSB podsumowując wystąpienia poprzedników użył metafory, w których obecnych na spotkaniu przedstawicieli religii porównał do zapalonych od wspólnego płomienia świec. – Nie jest istotne to, że wśród tych świec są zapalone przez chrześcijan, żydów, muzułmanów i buddystów, ale to, że reprezentują wszystkie religie – mówił angielski duchowny. 

meditatio2malemeditatio3malemeditatio4malemeditatio5male