Spotkanie z o. Jaromim i dyskusja z rabinką Kordowicz w ramach Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich

W środę 12 grudnia w Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego odbył się wykład franciszkanina Stanisława Jaromiego wokół jego książki „Boska Ziemia”. Ojciec Stanisław Jaromi opowiadał o potrzebie troski o środowisko, realizacji Milenijnych Celów Rozwoju przez środowiska chrześcijańskie, porozumieniu międzyreligijnym w tej sprawie. Przybliżył słuchaczom różne inicjatywy religijne zmierzające do poprawy jakości naszego życia w zgodzie z naturą.

Natomiast w czwartek o. Jaromi dyskutował z rabinką Małgorzatą Kordowicz o ekologii w świetle chrześcijaństwa i judaizmu. Goście zgodzili się, że borykamy się z kryzysem ekologicznym za sprawą nieodpowiedzialnego i samolubnego zachowania człowieka. A przecież człowiek winien się opiekować Ziemią i wszystkimi stworzeniami. Człowiek jedynie dzierżawi Ziemię, nie jest jej właścicielem. Cała dyskusja zakończyła się odczytaniem modlitwy papieża Franciszka w języku polskim oraz w tłumaczeniu hebrajskim.