Spotkanie z rabiniem Schudrichem

rab1

– My czekamy na Mesjasza parę tysięcy lat, wy dwa tysiące lat, to co to jest wobec tego ta mała godzina – żartobliwie rozpoczął spotkanie z kielczanami Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Tłumaczył w ten sposób swoje spóźnienie. Ponad sto przybyłych na Uniwersytet Jana Kochanowskiego mieszkańców Kielc cierpliwie oczekiwało przyjazdu gościa z Warszawy co dowodzi szczerego ich zainteresowania tym wydarzeniem.

Michael Schudrich wyjaśniał kim dla Żydów jest rabin, jaką rolę pełni w judaizmie, jakie jest podbieństwo rab2pełnionej przez niego funkcji do duchownego katolickiego. – Rabin bierze pieniądze na życie od żony – jedynie tym rózni się od księdza – znów, posługując się dowcipem wyjaśniał kielczanom to poważne zagadnienie.

Spotkanie z rabiniem Schudrichem było kolejnym wydarzeniem odbywającym się w ramach Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko – Żydowskich.

Kolejne imprezy przed nami. Spotkania trwają do 30 stycznia. 

Rabin Michael Schudrich w Radiu Kielce. Posłuchaj