Wręcznie nagród laureatom konkursów historycznych

konkursy1male

W Muzeum Dialogu Kultur odbyło się uroczyste ogłosznie wyników konkursów „Śladami żydowskich sąsiadów” i „Nie jestem obojętny…Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka”.

 

Wydarzenie odbyło się w ramach uroczytości kończących obchody 70. rocznicy zagłady kieleckiego getta. Udział wzięli w nim uczestnicy konkursów, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Wśród nich Stefan Zabłocki, jeden z ostatnich żyjąych więźniów kieleckiego getta, Włodzimierz Kac – przewodniczący gminy żydowskiej w Katowicach oraz Stella Avallone – Minister w Ambasadzie Austrii i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Werner Köhler. Na oba konkursy napłynęło łącznie około 70 prac przygotowanych przez uczniów z Kielc, innych miejscowości województwa świętokrzyskiego oraz z Mielca.


Komunikat z obrad jury konkursów „Śladami żydowskich sąsiadów” i „Nie jestem obojętny…Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka”.

W terminie od 2 maja do 30 września 2012 roku przeprowadzono dwa konkursy edukacyjne: „Śladami żydowskich sąsiadów” i „Nie jestem obojętny… Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka” zorganizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przy udziale Urzędu Miasta Kielce w ramach obchodów 70. rocznicy zagłady getta kieleckiego. Konkursy adresowany były do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

ŚLADAMI ŻYDOWSKICH SĄSIADÓW

 

 

Celem konkursu „Śladami żydowskich sąsiadów” było zachęcenie młodzieży do poznawania bogatej historii i kultury żydowskiej, jej wkładu i miejsca w dziejach społeczeństwa Kielc  poprzez upamiętnienie śladów pozostawionych przez żydowskich mieszkańców Kielc.

 

Na konkurs wpłynęło 26 prac wykonanych przez uczniów z 12 szkół. Jury na posiedzeniu, które odbyło się 6 października 2012 roku dokonało oceny zgłoszonych prac kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie. Jury wysoko oceniło poziom merytoryczny i artystyczny prac.  Przyznane zostały następujące nagrody:

I miejsce przyznano Dominice Kosińskiej i Kamili Hińczy Technikum nr 8 w Kielcach za oryginalne przedstawienie bogatej historii Żydów kieleckich w postaci prezentacji multimedialnej i gry planszowej, która jak piszą autorki „stanowi rozrywkę i naukę o historii kieleckich Żydów, którą każdy powinien posiadać”.
Opiekunem autorek jest  pani Joanna Olejniczak.

II miejsce Joannie Durlik
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Kielcach za atrakcyjny pomysł opracowania przewodnika „Śladami żydowskich Kielc” i oryginalne wykonanie.
Opiekun: pani Żaneta Szczepaniak.

III miejsce Karolinie Gil
z Gimnazjum Integracyjnego nr 4 im. Jana Karskiego w Kielcach za staranne graficznie i wyczerpująco merytorycznie opracowanie przewodnika.
Opiekun: pani Dorota Sikora.

Jury postanowiło ponadto wyróżnić:


Szkolne Koło Historyczne z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, którego opiekunem jest pan Paweł Wal. Jury doceniło zaangażowanie uczniów w poznawaniu i upamiętnieniu historii Żydów kieleckich. Wasze prace są najlepszym świadectwem realizacji misji szkoły wyrażonej słowami Seneki: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Ponadto na wniosek członków Stowarzyszenia Adam le Adam Z Jerozolimy przyznano Patrycji Szułkiewicz z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego Gałczyńskiego w Kielcach za wysoką wartość ilustracji wykonanych przez autorkę. Opiekun: pani Dorota Batóg.

NIE JESTEM OBOJĘTNY… Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka

Celem konkursu „Nie jestem obojętny… Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka”  było wyrażenie własnych emocji związanych z losami wojennymi Hanny Goldszajd i Dawidka Rubinowicza, którzy pozostawili po sobie niezwykłe świadectwo czasu, w którym żyli w postaci książek wydanych po wojnie: „Listy z getta” Hanny Goldszajd i „Pamiętnik Dawida Rubinowicza”. Na konkurs wpłynęły 43 prace wykonane przez 43 uczniów z 19 szkół.

 

Jury na posiedzeniu, które odbyło się  6 października 2012 roku dokonało oceny zgłoszonych prac kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie. Jury wysoko oceniło poziom merytoryczny i artystyczny prac. Zgodnie z regulaminem wyłoniono po trzech laureatów w kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci w kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych w kolejności alfabetycznej:

 

Karolina Gąś z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. bł. ks B. Markiewicza w Nowej Słupii za pracę literacką pt. „Nie jestem obojętna… Pamięci mojego rówieśnika Dawida Rubinowicza”.

Opiekun: Agnieszka Grzesik-Bereszka.

 

Weronika Golańska i Wiktoria Golańska z Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach za fotoreportaż-album pt. „Nie jestem obojętny…”.

Opiekunki: Barbara Tkacz i Małgorzata Stanik.


Sara Gołębiowska z Gimnazjum w Ćmielowie za multimedialna pracę artystyczną pt. „Pieśń ujdzie cało”.

Opiekun: Aneta Szczygieł

Laureaci w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w kolejności alfabetycznej:


Ewelina Metrycka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich za esej pt. „Jakich emocji i uczuć doświadczał Dawid? Czy ja takich doświadczam i w jakich sytuacjach?”.

Opiekun: Mariola Domagała

 

Kamil Śliwiński z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach za kompozycję muzyczną pt. „Zapomnienie”. Opiekun: Dariusz Stępień

 

Inga Zapała z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach za pracę pisemną.

Opiekun: Jacek Jaros