Zakończyły się obchody 70. rocznicy zagłady kieleckiego getta

zablockimenoramale

Pielgrzymka śladami miejsc związanych z męczeństwem kieleckich Żydów oraz wręczenie nagród laureatom konkursów historycznych zakończyły 14 października obchody 70. rocznicy zagłady kieleckiego getta.

Wcześniej, w piątek 12 października w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się premiera inscenizacji utworu „Poczta” Rabindranatha Tagore w wykonaniu  wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach. Spektakl przygotowany został przy współpracy Stowarzyszenia z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce.

Sztuka hinduskiego noblisty była ostatnim przedstawieniem wychowanków Domu Janusza Korczaka w getcie warszawskim. Premiera odbyła się 18 lipca 1942 roku, na kilka dni przed zagładą getta. Przedstawienie to było oswojeniem dzieci ze śmiercią, próbą uczynienia jej czymś bliskim, odarciem ze strachu i obcości. W zaproszeniu na premierę sprzed 70 lat czytamy: „Coś więcej niż tekst – bo nastrój; coś więcej niż emocja – bo przeżycie; coś więcej niż aktorzy – bo dzieci”.


spektaklmaleSpektakl wyreżyserowali i zaadaptowali Bohdan Gumowski i Artur Hofman (przewodniczący TSKŻ). Natomiast układ sceniczny przygotowała Jolanta Białek. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie ze Stefanem Zabłockiem – mieszkającym obecnie w Szwecji, jednym z ostatnich więźniów kieleckiego getta.

 

Historia Stefana Zabłockiego
Wiersze Stefana Zabłockiego


sporkanies.zabockimaleNatomiast w sobotę w kościele franciszkanów odbyła się msza święta w intencji zamordowanych kieleckich Żydów.

 

Podczas nabożeństwa o. Adam Sroka mówił między innymi:- Módlmy się o to, żeby nigdy nie wróciły tamte czasy i żeby Pan Bóg pozwolił żyć nam w pokoju.
Zwracając się do wiernych przypomniał, że getto znajdowało się na terenie obecnej parafii i to właśnie w tym miejscu w imię nienawiści rasowej mordowani byli ówcześni kielczanie pochodzenia żydowskiego.

Pielgrzymka szlakiem miejsc związanych z męczeństwem kieleckich Żydów odbyła się w niedzielę 14 października. W marszu oprócz kielczan udział wzięli Włodzimierz Kac – przewodniczący gminy żydowskiej w Katowicach oraz Stella Avallone – Minister w Ambasadzie Austrii i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Werner Köhler.

 

Pierwszą stacją była Menora, pod którą Stefan Zabłocki mówił między innymi: – Nie wolno być pasywnym, kiedy drugiemu dzieje się krzywda. Czuliśmy się samotni, kiedy nas mordowano, a świat milczał.

rabinimaleNastępnie uczestnicy marszu udali się pod gmach dawnej synagogi, na którym odsłonięto tablicę poświęconą pamięci kilkudziesięciu ciężarnych kobiet rozstrzelanych nieopodal w trakcie zagłady getta.

Kolejnym punktem pielgrzymki była ulica dr Mojżesza Pelca, znanego przed wojną w Kielcach lekarza i społecznika. Nazwa ulicy została nadana przez radę miejską we wrześniu na wniosek Stowarzyszenia. Ostatnią stacją marszu była ulica Kozia przy której w czasie wojny mieściła się siedziba judenratu.

Ostatnim elementem programu rocznicowych uroczystości było wręczenie nagród laureatom konkursów historycznych „Śladami żydowskich sąsiadów” i „Nie jestem obojętny…Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka” oraz koncert Ilony Sojdy „Kadysz dla Róży”.

getto_skan.maleStefan Zabłocki w Kielcach (video) – nagrania Wojciecha Domagały

Spotkanie w WDKczęść I, część II,

Marsz Drogą Męczeństwa Żydów Kieleckich (video)

Spotkanie z kielecką młodzieżą

 

RELACJE MEDIALNE:

 

Gazeta.pl „Niezwykły spektakl. O najbardziej udręczonych w getcie”

                „Pielgrzymka drogą męczeństwa Żydów kieleckich” 

Echo Dnia: „Wzruszające świadectwo – Stefana Zabłockiego”

                „Marsz pamięci pomordowanych”

TVP Kielce: Informacje 11 października, Informacje 14 października

ITV Kielce: Stefan Zabłocki spotkał się z kielecką młodzieżą

NTV Kielce: Świadectwo ocalałego z getta

 

Obchody 70. Rocznicy zagłady getta kieleckiego:
Patronat honorowy: prof. Władysław Bartoszewski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego.
Zadanie realizowane jest dzięki dotacji Urzędu Miasta Kielce.