Współpraca z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

uj_logo

Stowarzysznie im. Jana Karskiego weszło w skład „Konwentu Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i  Politycznych  Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie”.

 

Konwent stanowić będzie środowisko opiniotwórcze prezentując stanowiska Członków w sprawie przydatności dla potrzeb otoczenia społecznego Wydziału ofereowanych przezeń programów studiów, kompetencji profesjonalnych uzyskiwanych przez absolwentów i studentów, którzy odbyli praktyki zawodowe. Głos Członków Konwetnu będzie istotną wskazówką dla władz Wydziału podejmujących decyzje o kierunkach rozwoju jednostki i przedkładanej przez nią ofercie dydaktycznej. Opinie Konwetnu będą zamieszczane na stronie internetowej Wydziału www.wsmip.uj.edu.pl