Zakończyły się piąte Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

bp rys1 male

W piątek, 27 marca dwukrotnie z publiczniością kielecką spotkał się ks. biskup Grzegorz Ryś. Najpierw w Muzeum Narodowym – Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich wygłosił poruszający wykład o znaczeniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. 

 

Podczas spotkania w Muzeum prowadzonego przez prezesa Stowarzysznia Bogdana Białka, biskup nawiązywał do 50. rocznicy ogłoszenia deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra Aetate”. Opowiedział o historii, teraźniejszości i perspektywach dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Wyraził też nadzieję, że organizowane od pięciu lat Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko–Żydowskie będą jeszcze bardziej się rozwijały i w przyszłości zaowocują. Dwie godziny póżniej biskupa gościliśmy w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego na spotkaniu autorskim związanym z jego najnowszą książką pt. „Wiara z lewej prawej i Bożej strony”.

 

Biskup podkreśla w niej, że bez ciągłego mierzenia się z naszą niewiarą w obietnice, które składa nam Bóg w swoim Słowie, nigdy nie doświadczymy odnowy Kościoła.

Zdaniem autora, „Wiara z lewej prawej i Bożej strony” jest materiałem wyjściowym do codziennego otwierania się na nowo oraz do budzenia często wątpiących (albo wręcz przeciwnie – zbytnio pewnych siebie i zatwardziałych) serc.

 

bp Rys maleBiskup Grzegorz Ryś jest prawdopodobnie pierwszym biskupem katolickim, który odwiedził wnętrze kamienicy Planty 7. To było bardzo osobiste spotkanie, bo też dotyczyło Kościoła, który boli, ale też Boga, który na każdy nasz ból ma lekarstwo.

 

W sobotę odbyła się projekcja filmu rosyjskiego pt. „Holokaust – klej do tapet?” w ramach pofetiwalowych pokazów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskiego Motywy. Niestety nie dotarł do nas zapowiadany ks. Andrzej Luter.