Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

jub1 male

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy I ciągle widzę ich twarze, który odbędzie się 24 kwietnia w siedzibie Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów 10 -lecia naszego stowarzyszenia. 

 

Czas wyplenił zło z tego miasta. Kielce to już inne, lepsze miasto.
Marek Edelman
    
Kielce pierwsze w Polsce, od kiedy wolno było mówić prawdę, znalazły formułę wyjścia z kłamstwa i krętactwa.
prof. Władysław Bartoszewski

 

kamienica maleW dniu jubileuszu uroczyście zainaugurujemy działalność Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w przestrzeniach kamienicy przy ulicy Planty 7 – miejsca pogromu Żydów w 1946 roku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Instytut faktycznie funkcjonuje już od listopada ubiegłego roku (od tego odbyło się w nim już ponad 30 rozmaitych wydarzeń – wystaw, spotkań i koncertów). 

 

W Instytucie zamierzamy prowadzić działalność, dla której inspiracją są słowa wypowiedziane pod tą kamienicą w 2006 roku przez prof. Władysława Bartoszewskiego: Kielce pierwsze w Polsce, od kiedy wolno było mówić prawdę, znalazły formułę wyjścia z kłamstwa i krętactwa. Na uroczystość zaproszenie przyjęli Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. Biskup Jan Piotrowski oraz Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Tego też dnia otworzymy w salach Instytutu monumentalną wystawę fotografii Żydów  polskich „I ciągle widzę ich twarze”  Fundacji Shalom. Uzupełnieniem wystawy będzie zewnętrzna galeria fotografii Żydów kieleckich zamieszczona na kamienicy przy ul. Planty 7.

 

Natomiast 23 kwietnia nasz jubileusz uczczcimy w gronie Przyjaciół Stowarzyszenia i zaproszonych gości.

goldman maleWystawa I ciągle widzę ich twarze eksponowana będzie od 24 kwietnia do 10 lipca w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego przy ul. Planty 7.
Fundacja Shalom upomniała się o prostych ludzi, o których historia nie zapytałaby. Dziś ich imiona znane są mieszkańcom ponad 40 miast na całym świecie. Tę galerię żydowskich zdjęć postanowiły zaprosić do siebie największe muzea i galerie świata. Po 21 latach od inauguracji wystawa zagości w Kielcach. Organizacja wystawy w Kielcach możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kielce Wojciech Lubawskiego i prezesa Kielce Society in Israel Yaacova Kotlickiego.

 

Wernisaż wystawy odbędzie 24 kwietnia o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego z udziałem znakomitego aktora Józefa Duriasza, który z tej okazji przedstawi specjalny program poetycki.

 

23 kwietnia 2005 roku w Kielcach uroczyście odsłonięta została rzeźba Jana Karskiego. Patron Stowarzyszenia siedzący na ławeczce spogląda na kamienicę przy ul. Planty, gdzie podczas pogromu zginęło 42 Żydów. – Jan Karski znakomicie wypełnił misje emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, a po wojnie niestrudzenie działał na rzecz pojednania Polaków i Żydów. Zawsze opowiadał się przeciw nietolerancji i ksenofobii – powiedział podczas uroczystości Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia, inicjator ustawienia pomnika. Rzeźba została zakupiona wyłączanie za dotacje prywatne i jest darem dla Kielczan Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 

W ciągu swego istnienia Stowarzyszenie zrealizowało szereg inicjatyw i działań na rzecz obrony godności, tolerancji i wolności w mieście naznaczonym dramatycznymi wydarzeniami z 1946 roku. Kierujemy się przesłaniem Jana Karskiego, który przekazał nam wiarę, że uczynienie świata lepszym jest możliwe, że podejmowanie bezustannych wysiłków w tym celu jest konieczne, a zaniechanie naprawy i obojętność na zło jest zbrodnią i grzechem. Naszą misję  w Kielcach wypełniamy poprzez coroczne upamiętnienie ofiar pogromu, organizację Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko – Żydowskich czy Festiwalu Wolność i Pokój i wielu innych działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Trwałym znakiem naszej działalności, oprócz ławki Karskiego, jest pomnik Menora dedykowany zamordowanym Żydom z kieleckiego getta, tablica z modlitwą Jana Pawła II przy kamienicy Planty 7 i odnowiony nagrobek ofiar pogromu na kieleckim cmentarzu żydowskim.

 

Patronat medialny: