Edukacja

Jedną z podstawowych misji naszego Stowarzyszenia jest edukacja. Realizujemy ją poprzez szereg zajęć i warsztatów, przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży i dzieci. Oto nasza propozycja edukacyjna
/Pobierz w PDF/

thumbnail of Oferta edukacyjna 2018

:
O mieście i o strachu
Warsztaty prowadzone we współpracy z Teatrem Aktora i Lalki „Kubuś” w Kielcach. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat, które oglądały spektakl „Wojna, która zmieniła Rondo” w reżyserii Judyty Berłowskiej. Warsztaty służą oswajaniu strachu i niepokoju związanego ze zmianami w miejscu, które jest znane uczestnikom. Wykonywane zadania mają sprawić, że w dzieciach wzrośnie pewność siebie, poczucie własnej sprawczości oraz uświadomić, że są one potrzebnym elementem
Więcej
O budowaniu maszyny do robienia światła
Warsztaty prowadzone we współpracy z Teatrem Aktora i Lalki „Kubuś” w Kielcach. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat, które oglądały spektakl „Wojna, która zmieniła Rondo” w reżyserii Judyty Berłowskiej. Warsztaty podejmują temat przeciwstawnych wartości: dobra i zła, bezpieczeństwa i strachu. Uświadamiają, jaką wartość ma współpraca w tworzeniu czegoś dobrego. Optymalna liczba uczestników to od 10 do 30 dzieci. Warsztaty obywają się w szkołach.
Więcej
Kielce – moja mała ojczyzna
Warsztat realizowany w ramach projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci”, w którym uczestniczymy współpracując z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Polega on na zajęciach edukacyjnych, prowadzonych poza murami szkoły, w miejscach o ważnym znaczeniu historycznym oraz w instytucjach, które zajmują się edukacją historyczną i społeczną. Ma służyć wzmocnieniu świadomości lokalnej młodzieży. Uczniowie poznają historię swojego miasta – tę chlubną i tę trudniejszą. Program zajęć dla szóstoklasistów zakłada zdobycie
Więcej
Walizka rzeczy i wartości
Chcemy pobudzić młodych uczestników warsztatów do refleksji nad tym, czym jest bagaż, który każdy człowiek niesie ze sobą, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Punktem wyjścia będzie stara walizka: ma doprowadzić uczniów do odpowiedzenia sobie na pytania dotyczące wartości i przywiązania człowieka do rzeczy. Podczas warsztatów wykorzystywane są zostaną metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, mapa mentalna,
Więcej
Pamięć. Tożsamość. Patriotyzm.
Warsztat realizowany w ramach projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci”, w którym uczestniczymy współpracując z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Polega on na zajęciach edukacyjnych, prowadzonych poza murami szkoły, w miejscach o ważnym znaczeniu historycznym oraz w instytucjach, które zajmują się edukacją historyczną i społeczną. Ma służyć wzmocnieniu świadomości lokalnej młodzieży. Uczniowie poznają historię swojego miasta – tę chlubną i tę trudniejszą. Program zajęć dla klas trzecich gimnazjum podejmuje
Więcej
Walizka rzeczy i wartości
Chcemy pobudzić młodych uczestników warsztatów do refleksji nad tym, czym jest bagaż, który każdy człowiek niesie ze sobą, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Punktem wyjścia będzie stara walizka: ma doprowadzić uczniów do odpowiedzenia sobie na pytania dotyczące wartości i przywiązania człowieka do rzeczy. Podczas warsztatów wykorzystywane są zostaną metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, mapa mentalna,
Więcej
Jak reagujemy na dyskriminację i przemoc?
Celem zajęć jest refleksja na temat dyskryminacji i jej form, na temat tego, że każdy może stać się sprawcą lub ofiarą, biernym świadkiem bądź zwykłym bohaterem. Warsztaty przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego przeciwdziałania postawom dzielącym ludzi na lepszych i gorszych. Podczas zajęć wykorzystane będą aktualne przekazy medialne dotyczące dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Metody: prezentacja z wykładem wprowadzającym, praca
Więcej
Portrety sprawiedliwych
Zajęcia dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są zaplanowane na dwie jednostki lekcyjne. Tematy poruszane podczas zajęć mogą pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności analizy historycznej, krytycznego myślenia, a także analizowania sytuacji wymagających podjęcia trudnych decyzji i wskazywania ich konsekwencji. Lekcje stanowić mogą doskonałą okazję do budowania wśród uczniów postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich.
Więcej
Jak reagujemy na dyskriminację i przemoc?
Celem zajęć jest refleksja na temat dyskryminacji i jej form, na temat tego, że każdy może stać się sprawcą lub ofiarą, biernym świadkiem bądź zwykłym bohaterem. Warsztaty przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego przeciwdziałania postawom dzielącym ludzi na lepszych i gorszych. Podczas zajęć wykorzystane będą aktualne przekazy medialne dotyczące dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Metody: prezentacja z wykładem wprowadzającym, praca
Więcej
Listy do Hani i Dawidka
Zajęcia z zakresu edukacji kulturowej i historycznej podejmują temat pamięci                          o ofiarach Holocaustu. Projekt obejmuje szereg działań, których celem jest ukazanie uczniom szkół z województwa świętokrzyskiego zagłady kieleckich Żydów  na przykładzie losów Hanny Goldszajd i Dawidka Rubinowicza. Pierwszy etap stanowią warsztaty edukacyjne, w czasie których młodzież na podstawie fragmentów „Pamiętnika Dawidka Rubinowicza” i „Listów z getta Hany Goldszajd” poznaje historię dwójki
Więcej
Portrety sprawiedliwych
Zajęcia dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są zaplanowane na dwie jednostki lekcyjne. Tematy poruszane podczas zajęć mogą pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności analizy historycznej, krytycznego myślenia, a także analizowania sytuacji wymagających podjęcia trudnych decyzji i wskazywania ich konsekwencji. Lekcje stanowić mogą doskonałą okazję do budowania wśród uczniów postaw patriotycznych, prospołecznych i obywatelskich.
Więcej
Warsztaty antydyskriminacyjne
Warsztaty antydyskryminacyjne oparto na nowatorskim programie prof. Philipa Zimbardo pod nazwą Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (HIP). Bohaterska wyobraźnia, kształtowana w trakcie realizacji projektu, ma motywować zwykłych ludzi do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia dyskryminacji. Zajęcia mają na celu dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy do kształtowania wśród młodzieży postaw prospołecznych, umiejętności współodczuwania i odnajdywania w sobie bohatera. KOLEJNE WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Program prof. Zimbardo składa
Więcej
Warsztaty antydyskriminacyjne
Warsztaty antydyskryminacyjne oparto na nowatorskim programie prof. Philipa Zimbardo pod nazwą Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (HIP). Bohaterska wyobraźnia, kształtowana w trakcie realizacji projektu, ma motywować zwykłych ludzi do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia dyskryminacji. Zajęcia mają na celu dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy do kształtowania wśród młodzieży postaw prospołecznych, umiejętności współodczuwania i odnajdywania w sobie bohatera. KOLEJNE WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Program prof. Zimbardo składa
Więcej