REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (ZAKUP PUBLIKACJI ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW.JANKARSKI.ORG.PL)

§ 1. Informacje o sklepie internetowym

1. Sklep działa pod adresem www.jankarski.org.pl
2. Sklep jest prowadzony przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, ul. Planty 7, 25-508 Kielce, KRS: 0000230415, NIP: 6572626502
3. Sklep prowadzi sprzedaż książek Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.
4. Kontakt: biuro@jankarski.org.pl.
5. Nr konta: 28 1910 1048 2116 2981 3042 0001.

§ 2. Zasady zakupów i płatności
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów oferowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty są stosownie opisane. Zawierają informacje o cenie produktów znajdujących się w ofercie sklepu.
3. Zakupów można dokonać po umieszczeniu produktów w Koszyku. Koszyk zawiera podgląd produktów, które zostały dodane przez kupującego. W każdej chwili można sprawdzić jego zawartość, odejmować lub dodawać produkty.
4. Dane kupującego uzupełnia się w trakcie dokonywania zakupu, w specjalnych, osobnych rubrykach.
5. Koszt wysyłki ponosi Klient dokonujący zakupu.
6. Informacje o produktach w sklepie Stowarzyszenia im. Jana Karskiego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
7. Sklep zawiera wykaz dostępnych produktów. Ceny są podane w złotych polskich.
8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Aby złożyć zamówienie, należy uzupełnić formularz, który zawiera informacje o liczbie produktów, sposobie zapłaty, dane kupującego, adresy wysyłki. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
10. Klient poprzez dokonanie zakupu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.
11. Sklep wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na adres mailowy, który podał w formularzu. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty klienta sklepu. Od momentu potwierdzenia zamówienia między sklepem a klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży.
12. Sklep wystawia paragon na zamówione produkty. Na życzenie klienta, wyrażone w rubryce „Uwagi”, może wystawić również fakturę.
14. Złożenie zamówienia obliguje do zapłaty. Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, PayU, oraz przelewem tradycyjnym bezpośrednio na numer konta wydawnictwa: 28 1910 1048 2116 2981 3042 0001 (w tym przypadku Klient zobligowany jest podać tytułem przelewu numer zamówienia).
15. Rezygnacja bądź zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury; w celu zmiany lub rezygnacji należy pisać na adres: biuro@jankarski.org.pl
16. Koszty przesyłki są podawane odrębnie.

§ 3. Terminy dostawy
1. Zamówienia realizowane są nie później niż siedem dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej.
2. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z podania przez Klienta sklepu nieprawidłowego lub niepełnego adresu.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, będącemu konsumentem zgodnie z treścią ww. ustawy, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towarów zamówionych w sklepie Wydawnictwa Paśny Buriat, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi pod wskazany przez niego adres.
2. W razie prawidłowego odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi wszystkie płatności dokonane podczas zakupu towaru.
3. By nastąpiło odstąpienie od umowy, Klient zobowiązany jest do:
a) wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Wydawnictwa: ul. Planty 7, 25-508 Kielce
b) do zwrotu nieuszkodzonego i niewybrakowanego towaru w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient odpowiada za stan towaru od chwili dostarczenia przez firmę kurierską lub pocztową zamówionego w Sklepie towaru.

§ 5. Koszty wysyłki
1. Sklep pobiera opłatę za wysłanie przesyłki w wysokości zależnej od opłat, które nalicza Poczta Polska lub kurier. Koszt wysyłki jest doliczany do zamówienia. Może ulec zmianie.
2. PayU i PayPal nie są stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem.

§ 6. Reklamacje
1. W przypadku wykrycia wad zakupionych produktów lub niezgodności z opisem, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. W ramach reklamacji Klient może domagać się wymiany produktu na pozbawiony wad lub odstąpić od umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, należy odesłać towar wraz ze stosownym opisem wady lub braku na adres Stowarzyszenia z dopiskiem REKLAMACJA.
3. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z wadliwym lub wybrakowanym towarem.

§ 7. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych Klienta jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.
2. Sklep nie udostępnia danych Klienta w celach marketingowych.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zainicjowanie procesu zamówienia na towary oferowane przez Stowarzyszenie. Dane pochodzą z formularza, który Klient uzupełnia dobrowolnie podczas inicjowania zakupu lub podczas procesu rejestracji na stronie Sklepu.
4. Klient może uzupełniać lub zmieniać swoje dane, wysyłając wiadomość na adres biuro@jankarski.org.pl .
5. Dane są przechowywane oraz zabezpieczane zgodnie z przepisami prawa, tj. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 8. Ochrona praw autorskich
1. Ze względu na ochronę praw autorskich i pokrewnych, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o sprzedaży oferowanych produktów do celów zawodowych lub związanych z działalnością gospodarczą, w tym do ich późniejszej odsprzedaży.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2020 roku. Ewentualne zmiany będą udostępniane na stronie sklepu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Postanowienia Regulaminu nie odnoszą się do osób nie będących konsumentami w myśl ww. ustawy.