Projekt teatralno-społeczny „Cena”

Stowarzyszenie włączyło się w działania w ramach projektu teatralno-społecznego „Cena”

Organizowany przez Fundację Teatr Nie-Taki i finansowany przez EVZ Fundation projekt „Cena” ma na celu przywrócenie pamięci o żydowskiej Kielecczyźnie.

Główną inspiracją dla projektu jest reportaż Anny Bikont pt. „Cena”, opowiadający o żydowskich dzieciach oddawanych pod opiekę Polaków w czasie II Wojny Światowej, by uratować je przed śmiercią z rąk niemieckich żołnierzy, a także o różnych postawach ich opiekunów i ich dalszych losach.

Organizatorzy projektu tak piszą o tej inicjatywie:

Chcemy tym wydarzeniem zadać pytanie o wybory, jakich dokonujemy w chwilach zagrożenia swojego i czyjegoś życia, o wstyd i wyparcie, które idą za niemoralnymi wyborami, ale także o strach, który je determinuje.

Od 12 lat zajmujemy się teatralnymi projektami społecznymi, w których głównym komponentem jest opowiadanie lokalnych historii, odczarowywanie tabu, oczyszczanie wspólnoty poprzez powrót do trudnych wydarzeń z przeszłości i otwartą rozmowę na ich temat. Wierzymy w kulturotwórczą rolę teatru społecznego, który nie tylko opowiada o historiach połączonych z konkretnym miejscem, ale także włącza mieszkańców w proces twórczy. Takie założenie ma planowany przez nas spektakl, któremu na razie nadaliśmy roboczy tytuł reportażu Bikont „Cena”.

Dla pracy nad spektaklem powołamy dwie grupy warsztatowe.

Pierwsza obejmować będzie osoby zainteresowane koncepcyjnym przygotowaniem scenariusza i spektaklu. Będzie to grupa reportażowo-dramaturgiczna, w której pokażemy, jak wybierać tematy, przeprowadzać rozmowy o niełatwych historiach, a także jak przekładać taki materiał na teatralną metaforę. Grupa pracować będzie pod okiem dramatopisarki i koordynatorki projektu – Katarzyny Knychalskiej, oraz zaproszonych gości.

Druga grupa aktorska pracować będzie z aktorami i współpracownikami Teatru Brama z Goleniowa, znanego z unikalnych metod pracy z lokalną społecznością. Warsztaty z Danielem Jacewiczem i Bramą są oparte na otwartości, szacunku, uwalnianiu emocji, ruchu i głosu i poczuciu bezpieczeństwa. Chętni i zdeterminowani warsztatowicze będą mieli okazję wziąć udział w spektaklu finałowym, którego premiera odbędzie się 12 października w Kielcach.

Spektakl, którego premierę planujemy w kieleckiej synagodze będzie łączył siły lokalnych warsztatowiczów z doświadczeniem zawodowych aktorów i muzyków. Wspólna praca na warsztatach w czerwcu, wrześniu i październiku doprowadzi do finału, pokazanego dwukrotnie – 12 i 13 października –i otwartego na widzów z Kielc i okolic.

W sprawie zapisów do udziału w projekcie proszę o kontakt mailowy: m.d.kowalewska@gmail.com