Drugie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie TIKKUN – NAPRAWA Kielce 2012

plakat_ii_spotkania_grafika_mniejszy

W dniach od 15 stycznia do 12 lutego w Kielcach odbędą się organizowane przez Stowarzyszenie Drugie Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie TIKKUN – NAPRAWA. Projektowi temu przyświecają idee propagowania i upowszechniania postaw otwartości i poszanowania dla innych; przeciwdziałania wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu oraz innym postawom godzącym w godność człowieka.

 

 

 

ZOBACZ PROGRAM

 

15 stycznia, g. 17.00 – Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Wojewódzka 12

„Pewnego dnia…”

Prapremiera kompozycji Jerzego Maksymiuka dedykowanej Żydom kieleckim w wykonaniu filharmoników świętokrzyskich i solistki Anny Karasińskiej (sopran) pod batutą kompozytora. Przed koncertem wręczenie Nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza.

Jerzy Maksymiuk – jeden z najwybitniejszych dyrygentów polskich, założył Polską Orkiestrę Kameralną, był pierwszym dyrygentem BBC Scottish Symphony Orchestra. Niezwykła osobowość twórcza – kompozytor i promotor muzyki współczesnej. Przez wiele lat współtworzył festiwal „Warszawska Jesień”.

Dyryguje znakomitymi orkiestrami symfonicznymi w Polsce i na świecie.

Anna Karasińska – wybitna polska solistka, laureatka wielu konkursów wokalnych. Dysponuje bogatym repertuarem recitalowym, wykonuje różne stylistycznie pieśni w oryginalnych wersjach językowych. Współpracuje m.in. z Operą Narodową oraz z Sinfonią Varsovią.

Nagroda im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza

Przyznawana przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach Nagroda dedykowana jest nauczycielom i wychowawcom ze względu na ich szczególną rolę w krzewieniu postaw akceptacji i otwartości na innych, szacunku i poszanowania ludzkiej godności. Patronami Nagrody są pochodzący z Kielc Hana i Dawidek – zamordowani w Treblince w 1942 roku. Z pożogi wojennej ocalało przejmujące świadectwo obrazujące ich dzieciństwo i dorastanie – listy Hany do rodzeństwa zesłanego na Syberię i dziennik Dawidka, spisany w szkolnych zeszytach. Kapitułę Nagrody stanowią: Bogdan Białek, Yaakov Kotlicki i Stanisław Żak.

 

16 stycznia, g. 18.00 – Kieleckie Centrum Kultury (KCK), pl. Moniuszki 2

Wykład Pro Memoria prof. Jana Karskiego:

„Kryzys człowieczeństwa europejskiego” – prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

 

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – wybitny filozof i teolog, uczeń ks. profesora Józefa Tischnera, obecnie jest dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wykładowcą Collegium Civitas. W latach 2003–2007 przewodniczył Komitetowi Nauk Filozoficznych PAN. Autor ponad 160 publikacji naukowych, w tym ostatnio: „O umiejętności życia” (2002), „O ulotności życia” (2008), „Historia filozofii XX wieku. Nurty”, t. 1–2.

 

17 stycznia, g. 17.30 – Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Jana Pawła II

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Konferencja „Nasz Papież. Jan Paweł II i Żydzi”

z udziałem prof. Stanisława Krajewskiego i Janusza Poniewierskiego.

 

Prof. Stanisław Krajewski – wykładowca w Instytucie Filozofii UW. Zajmuje się logiką i filozofią matematyki oraz filozofią judaizmu i dialogiem międzyreligijnym; autor wielu publikacji naukowych i popularnych. Od 20 lat współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultant Amerykańskiego Komitetu Żydów, współpracownik powstającego Muzeum Historii Żydów Polskich.

 

Janusz Poniewierski – publicysta katolicki, wieloletni redaktor miesięcznika „Znak”, współautor podręczników do katechezy. Autor kilku książek o Janie Pawle II, m.in.: „Pontyfikat 1978–2005” i „Kwiatki Jana Pawła II”. Redaktor wyborów tekstów Jana Pawła II – „Pascha z błogosławionym Janem Pawłem II” i edycji „Dzieł zebranych” Jana Pawła II.

 

18 stycznia, g. 15.00 – cmentarz żydowski na Pakoszu

Symbolika obrazów wykutych na macewach – wyjaśnia Monika Krajewska.

 

Monika Krajewska – artystka, anglistka, autorka artykułów, a także albumów fotograficznych „Czas kamieni” i „A Tribe of Stones” oraz książeczki dla dzieci „Mój młodszy brat”. Znawczyni symboliki nagrobnej i kaligrafii hebrajskiej. Prowadzi zajęcia z plastyki z elementami kultury żydowskiej w Prywatnej Szkole Podstawowej Lauder-Morasha w Warszawie. Prowadzi też warsztaty wycinanki żydowskiej i kaligrafii hebrajskiej.

 

19 stycznia, g. 18.15 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna (WBP), ul. Ściegiennego 13

Anatomia ludobójstwa. Ludzie ludziom

– spotkanie z Wojciechem Tochmanem i Konstantym Gebertem

 

Wojciech Tochman – jeden z najbardziej znanych polskich reporterów. Pracował w „Gazecie Wyborczej”. Twórca Fundacji ITAKA poszukującej zaginionych i pomagającej ich rodzinom. Jest też twórcą Instytutu Reportażu, przy którym powstała Polska Szkoła Reportażu. W roku 2010 ukazała się jego książka o Rwandzie „Dziś narysujemy śmierć”.

Konstanty Gebert – dziennikarz, publicysta, często piszący pod pseudonimem Dawid Warszawski. Jest znanym działaczem polskiego środowiska żydowskiego. Autor wielu książek, m.in.: „Obrona poczty sarajewskiej”, „Dziesięć dni Europy: archeologia pamięci”, „Wojna czterdziestoletnia”, „Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela”.

 

24 stycznia, g. 17.00 – KCK

Czemu nazywasz mnie dobrym? (Mk 10,18)

Spotkanie z s. Małgorzatą Chmielewską

 

Małgorzata Chmielewska – siostra zakonna, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”. Prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie. Próbuje przywrócić do społeczności osoby wykluczone poprzez tworzenie dla nich miejsc pracy.

 

25 stycznia, g. 18.00 – WBP

Tikkun – idea naprawy świata w judaizmie

– spotkanie z rabinem Sachą Pecaricem

 

Dr Sacha Pecaric – rabin, filozof i wydawca. Był szefem krakowskiego oddziału Fundacji Ronalda S. Laudera. Kierował pracami nad pierwszym po wojnie przekładem Tory na język polski, dokonanym przez żydowskich tłumaczy. Jest redaktorem i komentatorem m.in. Talmudu Babilońskiego oraz Modlitewnika Żydowskiego. W 2011 roku uruchomił internetową Jesziwę Pardes (www.jesziwa.pl). Obecnie mieszka koło Nowego Jorku.

 

26 stycznia, g. 16.30 – Sala Obrad Rady Miejskiej, ul. Rynek 1

Ceremonia wręczenia odnaczeń dla dwóch osób „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”  z kieleczczyzny

 

26 stycznia, g. 18.00 – WBP

Sprawiedliwość naprawcza – spotkanie z Haliną Bortnowską

Halina Bortnowska – filozof, teolog i publicystka. Jej publikacje ukazują się m.in. w „Tygodniku Powszechnym”,Znaku” i „Charakterach”. Jest animatorką przedsięwzięć społecznych, uczestniczką ruchu ekumenicznego. Działa na rzecz obrony praw człowieka, przewodniczy Radzie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

27 stycznia, g. 16.00 pomnik Menora, aleja IX Wieków Kielc

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

– Spotkanie modlitewne

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej przez reżim hitlerowski. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego.

 

27 stycznia, g.18.00 – WBP

Wieczór wspomnień o Doktorze Marku Edelmanie – z udziałem Pauli Sawickiej, Bogdana Białka oraz Józefa Duriasza

 

Marek Edelman – działacz polityczny i społeczny żydowskiego pochodzenia, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, kawaler Orderu Orła Białego. Wybitny kardiolog. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, w stanie wojennym internowany; uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Ostatnie dwa lata życia mieszkał u swojej przyjaciółki Pauli Sawickiej. Zmarł 9 października 2009 roku.

Paula Sawicka – psycholog, tłumaczka, nauczyciel akademicki, działaczka opozycji demokratycznej, prezes Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”. Współautorka – wraz z Markiem Edelmanem – książki „I była miłość w getcie”.

Bogdan Białek – psycholog, twórca i redaktor naczelny magazynu psychologicznego „Charaktery”, działacz opozycji demokratycznej. Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, inicjator i fundator pomnika Menora, corocznych marszów Pamięci i Modlitwy w rocznicę pogromu kieleckiego, Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich. Autor książki o Marku Edelmanie „Kilka rzeczy o Doktorze, które trzeba o nim wiedzieć”, która ukazała się w grudniu 2011 roku.

Józef Duriasz – wybitny aktor teatralny, znany również z wielu ról filmowych oraz serialowcyh

 

28 stycznia, g. 18 – Baza Zbożowa, ul. Zbożowa 4

Dawid Rubinowicz – spektakl w reżyserii Doroty Anyż (oraz 27 stycznia, g. 10. )

 

29 stycznia

Harmonia religii świata – spotkanie przedstawicieli wszystkich wyznań wspólnot religijnych w Kielcach połączone z obchodami Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Spotkanie zamknięte – wstęp wyłącznie za zaproszeniami.

 

30 stycznia, g. 18.00 – KCK

Spektakl przygotowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce w wykonaniu artystów Teatru Żydowskiego w Warszawie.

 

2 lutego – kino WDK, ul. Ściegiennego 2

g. 18.00 Projekcja filmu dokumentalnego „Hiding and Seeking” (Ukrywanie i poszukiwanie. Wiara i tolerancja po Holocauście), prod. USA, reż. Menachem Daum, Oren Rudavsky

g. 20.00 Projekcja filmu dokumentalnego „Niedokończony film” prod. Izrael/Niemcy, reż. Yael Hersonski

Piątek (4 lutego) – kino WDK, ul. Ściegiennego 2
g.17 Pokaz filmów znanego dokumentalisty Marcela Łozińskiego: „Świadkowie” (opowieść składająca się z relacji naocznych świadków pogromu kieleckiego ) oraz „Tonia i jej dzieci” – najnowszy obraz filmowca

 

7 lutego, g. 18.00 – KCK

Nasi braci mniejsi i najmniejsi – spotkanie z Adamem Wajrakiem

 

Adam Wajrak – dziennikarz, ekolog, znany z publikacji m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”.

 

12 lutego

g. 16.00 – pomnik Menora
g. 16.30 – kościół św. Franciszka z Asyżu, ul. Warszawska 33

Kieleckie Spotkania w dialogu. Ludzie i wyznania. Jesteście moimi świadkami (Iz 43, 10)

Gość specjalny – o. Laurence Freeman oraz roshi Reiko Maria Moneta-Malewska, sufi Andrzej Saramowicz, ks. Henryk Paprocki i rabin Symcha Keller

 

Reiko Maria Moneta-Malewska – roshi, mistrz zen, spadkobierczyni Dharmy Roshiego Oi Siadana. Prowadzi sangę praktykującą w tradycji japońskiego rinzai zen. Jest lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą, zajmuje się uzależnieniami i rozwojem osobowości.

Andrzej Ahmed Saramowicz – szajch, jest założycielem, koordynatorem i nauczycielem medytacji w Szkole Nauk Sufich w Polsce. Wieloletni uczeń Szajcha Hazrata Azad Rasoola. Tłumacz i redaktor książki „W stronę serca”.

O. Laurence Freeman OSB – jest katolickim kapłanem, benedyktynem z klasztoru Chrystusa Króla w Cockfosters w Londynie. Nowicjat odbył pod kierunkiem o. Johna Maina OSB i wraz z nim w 1977 roku założył w Montrealu klasztor, który zainspirował jeden z nurtów odnowy kontemplacyjnej Kościoła. Po śmierci o. Johna objął opieką Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej.

Ks. Henryk Paprocki – jest doktorem teologii Instytutu św. Sergiusza w Paryżu, duchownym prawosławnym, wykładowcą Uniwersytetu w Białymstoku, Prawosławnego Seminarium Duchownego i Akademii Teatralnej w Warszawie. Opublikował m.in.: „Wieczerza Mistyczna”, „Lewe i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego” „Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna Liturgii bizantyjskiej”.

Symcha Keller – polski chazan, rabin i działacz społeczności żydowskiej. Od wielu lat zasiada w Zarządzie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, początkowo pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, obecnie przewodniczący. Jest wiceprzewodniczącym i członkiem Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Od 23 lutego 2008 członek Rabinatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

Konferencja dla nauczycieli – Nauczanie o Zagładzie z uwzględnieniem historii lokalnej. Od doświadczenia zła do czynienia dobra.

19 stycznia, g. 15.00 – VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Gagarina 5

Warsztaty edukacyjne w kieleckich szkołach

17–20  stycznia „Piękno hebrajskich rękopisów”, „Menora w sztuce” – Monika Krajewska
30 stycznia – 3 lutego Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu

 

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny.

 

Stowarzyszenie wydało liczne publikacje, min. „Dzieci Holokaustu mówią”, „Czarny rok .. czarne lata ..” Członkowie Stowarzyszenia poczuwając się do obowiązku przekazywania wiedzy o zbrodniach hitlerowskich, do krzewienia pamięci o ofiarach zbrodni ludobójstwa i ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali prześladowanych, prowadzą program edukacyjny „Pamięć dla Przyszłości”.

 

Na Kieleckie Spotkania przybędą przedstawicielki Stowarzyszenia: pani Joanna Sobolewska, Krystyna Budnicka oraz  Janina Zgrzembska (córka pani Ireny Sendlerowej).

 

Problematykę Holocaustu przybliżą na spotkaniach w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespole Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki, IV LO im. H. Sawickiej, II LO im. J. Śniadeckiego oraz OHP w Kielcach. Zaplanowaliśmy również wizyty w szkołach w Morawicy, Bilczy i w Pierzchnicy.

partnerzy

 

Organizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

Współorganizator: Urząd Miasta Kielce

Patronat: Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski

Mecenas koncertu: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas

 

Partnerzy:

Państwowa Szkoła Muzyczna im. L. Różyckiego w Kielcach

Towarzystwo Społeczno-Kulturalno Żydów w Polsce

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej

Kieleckie Centrum Kultury

VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach

 

Patroni medialni:

Religia TV, Radio Plus Kielce, Więź, JEWISH.ORG, DEON, Tezusz.pl, Wydawnictwo Jedność

Współpraca redakcyjna: RMF Classic